Rozšíření služeb v Czech POINTu

Magistrát města Kladna rozšířil od ledna 2012 služby na pracovišti Czech POINT v nákupním centru Oaza. Nově zde mohou lidé pořídit ověřené kopie dokumentů nebo si zde nechat ověřit podpis.

Kladenský magistrát otevřel pracoviště Czech POINTu v nákupním centru na konci září minulého roku. Rozšířil tak občanskou vybavenost centra zejména pro obyvatele žijící v okolí. Ti můžou spojit nákupy s vyřízením různých úředních dokumentů, a to i o sobotách, což ocení zejména lidé, kteří přes týden pracují v Praze a nemají tak možnost dostat se na úřad během týdenních úředních hodin.

„Od poměrně krátké doby, co Czech POINT v Oaze funguje, jej navštívilo již 339 žadatelů a zájem o vyřízení si základních úředních dokumentů se zde neustále zvyšuje. To svědčí o tom, že zřízení pracoviště v této lokalitě je pro občany potřebné a zároveň komfortní,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek. Nejvíce navštěvovaným pracovištěm v tomto směru je však stále Centrum správních agend na náměstí Svobody, které ve stejném časovém období navštívilo na tomto úseku 617 žadatelů.

Služba Czech POINT je stále oblíbenější. V roce 2011 v Kladně občané nejčastěji požadovali, stejně jako v roce 2010, výpis z rejstříku trestů (1624 potvrzení), dále výpisy z obchodních rejstříků (818), konverzi dokumentů (657) a výpisy z katastru nemovitostí (529). Celkem bylo v roce 2011 v Kladně přes službu Czech POINT vydáno 3998 různých úředních potvrzení. Nejčastěji lidé o tato potvrzení žádali na začátku roku a v letních měsících. Czech POINT v Oaze zaznamenal největší nápor v prosinci, kdy si sem přišlo své dokumenty vyřídit 133 žadatelů.

Czech POINT v NC Oaza poskytuje tyto služby:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Datové schránky
• Autorizovaná konverze dokumentů
• Centrální úložiště ověřovacích doložek
• Úschovna systému Czech POINT
• CzechPOINT@office
• Ověřování dokumentů a podpisů

Úřední hodiny Czech POINTu v NC OAZA:
Pondělí až pátek 10:00 – 17:00 hod.
Sobota 10:00 – 14:00 hod.

www.kladno.cz