Během pololetních prázdnin do knihovny

Den pro uchazeče o denní studium na středních, vyšších a vysokých školách a pro studenty denního studia vysokých škol, vyšších odborných škol, středních škol, pro učně i žáky ZŠ.   

Nabízíme:

Knihy k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy i víceletá gymnázia – včetně originálních testů a modelových otázek, s testy obecných studijních předpokladů, se základy logiky pro zájemce o vysokoškolské studium, se sadami testů z Národních srovnávacích zkoušek.

Aktuální přehled webových stránek vysokých škol a výběrově středních škol.

V tento den bezplatnou registraci pro nové čtenáře z řad studentů, učňů a žáků ZŠ starší 12 let (u žáků mladších 15 let je při registraci nutná přítomnost rodiče).

K dispozici bude pracovník informačních služeb pro asistované vyhledávání informací o zvolených studijních oborech, školách a o přijímacích zkouškách.

http://www.svkkl.cz/