Vývoj nezaměstnanosti v březnu 2021

Nezaměstnanost klesla v březnu dle úřadu práce na 4,2 %, i tak je to ovšem o 1,2 % horší, než ve stejném období v loňském roce.

Dopad koronavirové krize v oblasti oborů je největší na maloobchodní prodej, dopravu a letectví, pohostinství, služby a zábavu. Výhledově se ovšem očekává dodatečné zlepšení míry nezaměstnanosti z důvodu zmírnění koronavirových opatření díky větší proočkovanosti populace. Na druhou stranu je ale od možného zlepšení nezaměstnanosti nutno odečíst umělou zaměstnanost, udržovanou různými podpůrnými balíčky. Ta není pro zaměstnance ideální, protože si nehledají práci, ačkoliv by mohli. Zároveň neví, jestli jejich pozice bude existovat po návratu zpět do práce. Jsou tedy v takovém vakuu. Navíc to má dopad na jejich schopnosti, které se nerozvíjejí.

Po uvolnění těchto opatření tak lze očekávat lehkou korekci nezaměstnanosti, jelikož si lidé, které podniky propustí začnou znovu hledat práci. Zajímavým je také faktor dopadu nezaměstnanosti na jednotlivá pohlaví. Ženy častěji, než muži pracují v  krizí zasažených odvětvích. To se následně propisuje i v číslech nezaměstnanosti, kde se počet žen hledajících zaměstnaní v porovnání s minulým rokem více než zdvojnásobil. To může mít negativní dopad na snahy o snižování rozdílů v platech mezi oběma pohlavími.