Ve školách se chystají změny

Kladenské základní školy budou muset rozpracovat koncepci svého dalšího rozvoje. V příštích letech totiž začnou do prvních tříd nastupovat silné ročníky a v souvislosti se záměrem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy budou klasické základní školy více integrovat děti s postižením nebo ty ze sociálně vyloučených rodin.

Před několika lety nastal demografy tolik očekávaný babyboom. Město na něj dosud reagovalo zvyšováním kapacit v mateřských školách. S postupem věku se začně pozornost přesouvat na základní školy.

Město Kladno, které je na svém území zřizovatelem patnácti základních škol, proto uložilo jejich ředitelům, aby vypracovali koncepci rozvoje pro školní roky 2011/2012 až 2019/2020.

"Na přelomu tisíciletí se porodnost odrazila ode dna a začala postupně růst. V posledních letech už se opět pohybuje kolem osmi set dětí ročně. Při populačním propadu se počty míst ve školách snižovaly, nyní je opět potřeba je zvýšit," vysvětlil primátor Dan Jiránek.

Školy se ale musí připravit i na další změny. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nich chce zvýšit míru takzvaného inkluzivního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému.
Zjednodušeně řečeno se jedná o širší začlenění dětí se zvláštními vzdělávacími potřebami do běžné výuky. Děti s menším mentálním postižením by nemusely v tolika případech navštěvovat základní školy praktické (dříve zvláštní), ale mohly by absolvovat výuku společně s ostatními žáky.

Česká republika totiž stále patří mezi země, které příliš vysoké procento dětí, žáků a studentů vyčleňují z hlavního vzdělávacího proudu - do škol samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a speciálních institucí.