V sobotu proběhne Muzejní noc

O Muzejní noci 28. května 2011 bude v Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně otevřena nová dlouhodobá expozice nazvaná Od městečka ke královskému hornímu městu.

sobota 28. 5. 2011
17:30 Vernisáž nové části expozice Kladno na cestě od městečka k hornímu královskému městu
18:00 začíná Muzejní noc s doprovodným programem

Trasa:
- dílna "život v zemědělském městečku" - ruční výroba svíčky
- stezka odvahy k zasypané jámě František - kvíz po cestě
- občerstvení s poslechem dobové hudby, oheň
- komentované prohlídky expozicí - PhDr. Zdeněk Kuchyňka v 18:15, 20:00
- dílna kolorování (kopií) dobových fotografií

Téma expozice:
Nová dlouhodobá expozice připomene proměnu Kladna i život zdejších lidí na přelomu 19. a 20. století.

Proměna nevelkého venkovského městečka v Rakovnickém kraji byla zahájena v roce 1846 objevem uhelné sloje Janem Váňou a vyhloubením dolu Kateřina Josefa. Když pak z iniciativy Vojtěcha Lanny na dolování uhlí a objev železné rudy navázala výstavba Vojtěšské huti, začaly se do Kladna hrnout stovky lidí, kteří nacházeli práci v dolech a hutích.
V městečku i v jeho okolí vyrůstaly hornické kolonie a výstavba bytových domů byla následována i veřejnými stavbami, jako byla kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení.
Výrazem růstu města se stala nová budova radnice, ke které vytvořil plány známý architekt Jan Vejrych, a zboření původního gotického kostelíku Nanebevzetí Panny Marie. Místo něj na náměstí vyrostla rozlehlá novorománská bazilika. Většina těchto změn je spojena se jménem starosty Jaroslava Hrušky a částečně i Josefa Hraběte.
Vzrůstající význam Kladna vedl v roce 1893 ke zřízení nového politického okresu se sídlem v Kladně a v roce 1898 byl "završen" povýšením Kladna na královské horní město Kladno a doplněním městského znaku o symboly hornictví - zkřížené želízko a mlátek, ovinuté zlatou stužkou.

Expozice připomene tento vývoj prostřednictvím jednotlivých dochovaných předmětů, dobovými fotografiemi a modelem hutí i instalací měšťanského obýváku.

www.kladno.cz