V Kladně probíhají Francouzské dny

Letos již po šesté má kladenská veřejnost možnost účastnit se Francouzských dnů, které připravil Francouzsko-český klub Kladno ve dnech 21. března až 16. dubna.

„Tak jako každý rok se těmito dny přihlašujeme k mezinárodnímu svátku Dnů frankofonie, které dávají možnost objevovat francouzskou gastronomii, kinematografii, divadlo, hudbu a také se účastnit přednášek na zajímavá a aktuální témata,“ říká prezidentka Francouzsko-českého klubu Kladno PhDr. Milena Černá.

Letošní ročník Francouzských dnů bude zahájen v pondělí 21. 3. v  16 hodin na Magistrátu města Kladna za přítomnosti představitelů Města, francouzských hostů, členů Francouzsko-českého klubu i ostatní kladenské veřejnosti. Oslavy budou pokračovat happeningem v ulicích města a konferencí, kterou připravili studenti Gymnázia Kladno na téma vybraných frankofonních zemí a jejich kultury, historie a reálií.  První týden pak uzavře promítání francouzských filmů v Kinu Hutník.

„Těším se na rozmanitý program, který je k oslavě Dnů frankofonie připraven. Poznávat francouzskou kulturu přímo zde na Kladně, je zajímavým zážitkem,“ říká kladenský primátor Dan Jiránek.

Pro velký zájem loňského vystoupení francouzských muzikantů bude v posledních březnových dnech opakován koncert skupiny Bran. V programu Francouzských dnů je také na závěr zařazeno divadelní představení. V celém průběhu oslav pak mají zájemci možnost ochutnat francouzskou kuchyni a samozřejmě navštívit Francouzsko-český klub s možností náslechu kurzů francouzského jazyka.