Právě se nacházíte:

Soutěž Příroda Kladenska

Komise Rady města Kladna pro životní prostředí a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně vyhlásili VIII. ročník soutěže Příroda Kladenska. 

Barvy tvoří nedílnou součást života kolem nás a jsou součástí životního prostředí. Rozkvetlé louky, podzimní příroda, jiná je krajina při svítání nebo za soumraku, rovněž architektura využívá kombinaci barev. Nezapomeňte, barvy nejsou jen zářivé ale i jemně laděné a v různých kombinacích. 

Podmínky soutěže:
Zasílejte fotografie na téma Kladno a hry barev pořízené na území města Kladna či kladenského okresu, barevné, formát 13 × 18 cm a větší. Maximální počet fotografií od jednoho autora je 12. Soutěž je určena výhradně amatérským fotografům bez ohledu na místo jejich bydliště. 
 
Věkové kategorie:
do 18 let včetně 
18 a více let 
 
Organizace:
Soutěž trvá od 1. května do 15. listopadu 2012. V prosinci zasedne odborná porota a v každé kategorii vybere nejhodnotnější snímky. Nejlepší fotografie budou vystaveny v lednu 2013 ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně. Pro autory vítězných fotografií jsou připraveny lákavé ceny.
 
Každá fotografie musí být na zadní straně označena štítkem s následujícími údaji: 
- Název práce 
- Místo, odkud záběr pochází 
- Jméno autora, jeho věk 
- Adresa a telefon autora
 
Zásilku označte slovem FOTO a zpáteční adresou a do 15. 11. 2012 doručte na adresu: Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Huťská 1375, 272 00 Kladno.
Fotografie budou po skončení soutěže uloženy v archivu muzea a vyhlašovatelé si vyhrazují právo použít hodnotné snímky k výstavním a publikačním účelům s uvedením autora.