Právě probíhá v nákupním centru OAZA Kladno výstava iQparku

Neobvykle hravá a zároveň poučná výstava iQparku, zábavně vzdělávacího centra z Liberce, která právě probíhá v nákupním centru OAZA Kladno, stále láká děti i dospělé. Svoji zručnost a mozkové závity si zájemci mohou procvičit na 10 interaktivních exponátech až do 31. 5. 2011.

Malí i velcí návštěvníci centra OAZA se zde zábavně naučnou formou dozví, jak funguje svět kolem nich. Vystavené předměty pomohou pochopit princip zákonů a dějů, které jsou součástí každodenního života. Zvídaví návštěvníci si na exponátech z iQparku mohou prověřit své dosud získané znalosti, postřeh i logické myšlení. U každého vystaveného předmětu z iQparku je pro zájemce uvedeno vysvětlující zadání. Nechybí ani řešení, díky němuž se dozvíte, co se mělo stát a co se na základě doporučeného postupu skutečně stalo.