Počítačový kurz pro začátečníky

Kurz vás seznámí se základy MS Windows, MS Word, užíváním internetu a elektronické pošty (e-mailu). Bude probíhat v termínu od 15. 2. do 19. 2. 2016 vždy od 8:30 do 12:00.  

Cena kurzu je 500 Kč. Přihlašovat se můžete osobně na pracovišti registrace a internetu.

Kurz můžete věnovat také jako vánoční dárek prostřednictvím našeho dárkového poukazu.

Harmonogram počítačového kurzu je následující:

1. den: Teorie, popis počítače a uživatelského prostředí, popis a princip funkce myši, popis a princip funkce klávesnice, práce a manipulace s okny, základní programy v o.p. MS Windows: poznámkový blok, malování, kalkulačka a další...

2. den: Hierarchie složek, vytváření složek a souborů, kopírování a přesouvání souborů a složek, práce a manipulace s okny, práce s programy, uložení souboru.

3. den: Teorie a popis programu MS Word, přizpůsobení a práce s programem MS Word, základy formátování textu, kopírování a přesouvání textu, uložení souboru.

4. den: Teorie a úvod do internetu, popis programů: Internet Explorer a Google Chrome, rozdělení webových stránek, české a světové vyhledávače, základní vyhledávání a pokročilé vyhledávání na internetu, stažení souboru do počítače, zajímavé webové stránky.

5. den: Založení emailové schránky, popis a práce s emailovou schránkou, vkládání nalezené informace do emailu a MS Wordu, připojení přílohy.

http://www.svkkl.cz/