Počet nabídek v cestovním ruchu stále roste

Cestovní ruch v České republice už není jen záležitostí letní turistické sezóny. Analýza pracovního portálu Profesia.cz ukazuje, že počet nabídek v tomto sektoru neustále roste.

Více než 2200. Tolik bylo uveřejněných pracovních nabídek v sektoru cestovní ruch, gastro služby a hotelnictví za rok 2018. Počet pracovních nabídek v tomto sektoru v posledních letech roste.

Zimní sezóna už neznamená propad

V souvislosti s turistickým ruchem se u nás zmiňuje především letní sezóna, kdy se hovoří a píše o masivním přijímání nových lidí, zejména brigádníků. Nábor v podobném měřítku ale probíhá v České republice i před zimní sezónou. Na přelomu roku se ukázalo, že i zde se projevuje nedostatek zájemců o práci. Například školy měly problém zjednat dostatek instruktorů, kteří by zajistili výuku lyžování v rámci lyžařských kurzů.

„Jak se ukazuje, nejde pouze o trend roku 2018. Větší propast mezi zimní a letní sezónou jsmev posledních letech na Profesia.cz zaznamenali pouze v roce 2016. Před zimou byla poptávka po pracovnících o 54 % nižší než před letní sezónou. V letech 2015 a 2017 byl zájem o pracovníky poměrně vyrovnaný, před zimou byl počet nabízených míst oproti létu nižší o 1 % (2015), respektive 4 % (2017),“ říká Michal Novák z Profesia.cz. „Pokud se však podíváme na počet nabídek před letní a před zimní sezónou v roce 2018, uvidíme, že rozdíl je nulový. Můžeme tak konstatovat, že nábor je v těchto dvou obdobích totožný.“

Zájem o práci v tomto oboru klesl o více než třetinu

Najít nové lidi je ale pro zaměstnavatele čím dál tím složitější. Průměrný počet reakcí na 1 nabídku v sektoru cestovní ruch, gastro služby a hotelnictví byl v roce 2015 14,2. V současné době je o 38 % nižší. Na jednu nabídku zareaguje v průměru 8,8 uchazeče. 

Výše nabízeného platu spíše klesá

Zaměstnavatelé v roce 2018 hledají v tomto sektoru lidi nejčastěji na pozice kuchaře, číšníka, pomocné síly do kuchyně, pomocného kuchaře a recepční. Při porovnání údajů z letní a zimní sezóny na Platy.cz se ukazuje, že nabízený plat v průměru klesl. Zatímco průměrná mzda v nabídkách před letní sezónou byla těsně nad 27 200 Kč, nyní před zimní sezónou to bylo jen necelých 25 000 Kč. Děje se tak navzdory tomu, že nadále klesá počet reakcí na nabídky zaměstnavatelů. Částečně to ale může být dáno i skladbou nabízených pozic.

Reálné mzdy v oboru ale rostly. Z údajů portálu Platy.cz vyplývá, že ve většině profesí se oproti situaci před startem letní sezóny zvýšily. Platové porovnání letní a zimní sezóny 2018 u vybraných pozic ukazuje tabulka.