Právě se nacházíte:

Plyn nebo uhlí?

Počátkem září dostanou lidé z Kladna–Dubí do svých poštovních schránek dotazník. Budou-li jeho prostřednictvím souhlasit s tím, že své domy budou vytápět místo uhlím plynem nebo elektřinou, mají velkou šanci získat na změnu topení příspěvek z tzv. kompenzačního fondu.

Ten před nedávnem zřídilo město Kladno. Jeho smyslem je, aby do něj finanční prostředky vkládali významní investoři. Peníze z fondu jsou určeny na zlepšení životního prostředí v územích dotčených průmyslovou činností těchto firem. Lidem, kteří tu žijí, by tak byla kompenzována určitá zátěž, kterou v souvislosti s touto zátěží pocítí.

Prvním přispěvatelem do tohoto fondu se stala švýcarská elektrárenská společnost Alpiq Generation (CZ), jež v Kladně staví nový blok elektrárny. Ten nahradí dnes už nevyhovující uhelný blok z druhé poloviny sedmdesátých let. Do fondu vloží v následujících třech letech celkovou částku 7,2 milionu korun.

Nyní si o část prostředků z fondu budou moci zažádat obyvatelé Kladna-Dubí. Peníze jsou určeny na změnu vytápění jejich domů. „Část financí bude využita na opravy, ale i výstavbu nových chodníků v této čtvrti. Další peníze dostanou lidé jako příspěvek na změnu vytápění, případně na udržitelnost již stávajícího ekologičtějšího typu vytápění,“ informoval náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek.

Příspěvek obyvatelům Dubí, zejména v místě zvaném Na Šestém, se týká celkem 117 domácností. Pokud bude jejich žádost schválena, dostanou ho formou darovací smlouvy.

www.kladno.cz