Plavecký výcvik dětí ze základních škol Kladno podpoří

Radní Kladna v minulých dnech rozhodli o podpoře ve výši 400 korun na každého žáka zařazeného do plaveckého výcviku. Vedení města chce tímto krokem kompenzovat stále klesající státní podporu dětí v základních školách. 

Vzhledem k razantnímu snížení dotace na nákup učebnic a dalšího vybavení na nynější školní rok a zrušení příspěvku pro prvňáčky na nákup učebních pomůcek ze strany ministerstva školství začali ředitelé kladenských základních škol upozorňovat na problémy s financováním v této oblasti. Vedení města se rozhodlo schválit příspěvek na plavání, které by nejspíš úsporná opatření státního rozpočtu postihlo nejvíce.

„Ředitelé škol tak, doufejme, nebudou muset řešit otázku, zda vzhledem ke klesající státní podpoře omezit spíše nákup školních pomůcek nebo plavecký výcvik. Jeho zachování považuji za velmi důležité," řekl kladenský primátor Dan Jiránek. Podpora plaveckého výcviku se vztahuje na základní školy zřizované městem. 
Z rozpočtu města bude letos uvolněno 300 tisíc korun (200 tisíc z rezervy rozpočtu a 100 tisíc ze sportovní komise rady města). Podobně tomu bude i v příštím roce.