Pacientům proplatíme zdražený pobyt v nemocnici

Středočeský kraj bude sociálně slabým pacientům proplácet pobyt v nemocnici i poté, co se od 1. prosince zvedl poplatek za hospitalizaci z 60 na 100 korun za den. Po jednání rady kraje to uvedl středočeský hejtman David Rath (ČSSD).

„Pacienti, pro které je zaplacení tohoto poplatku existenčně neúnosné, mohou i nadále využít možnosti požádat Středočeský kraj o dar, který se rovná výši úhrady regulačního poplatku v naší nemocnici,“ uvedl v pondělí hejtman Rath. „Praxe zpětné refundace zůstává i po zdražení,“ doplnil.

O dar lze podle vedení kraje žádat prostřednictvím formuláře, který je přístupný také na internetových stránkách nemocnice.
 
„Středočeský kraj byl po krajských volbách v roce 2008 vůbec prvním z krajů, který začal pacientům takzvané regulační poplatky proplácet. Nutno podotknout, že Středočeský kraj je v současné době jediným krajem, který poplatky – byť v upravené podobě – stále proplácí a proplácet bude,“ prohlásil dále Rath.
 
V roce 2009 a části roku 2010 Středočeský kraj poplatky proplácel na základě darovací smlouvy mezi pacientem a krajským zdravotnickým zařízením. Kraj s tímto zařízením uzavřel Smlouvu o spolupráci v oblasti hrazení regulačních poplatků. V roce 2009 bylo pacientům vyplaceno 80 307 370 korun, od ledna do července loňského roku 45 872 550 korun.
 
Poté, co od srpna 2010 kraj musel přistoupit ke změně v poskytování daru na úhradu regulačních poplatků a každý pacient si o proplacení poplatku musel požádat sám, proplatil kraj za zbytek roku 2010 celkem 976 860 korun a od počátku letošního roku do září 2 853 410 korun.
 
„V tuto chvíli za refundaci poplatků utratíme zhruba kolem pěti milionů korun ročně. Po 1. prosinci předpokládám nárůst asi 10 až 20 procent. Sliby se ale musí plnit,“ uzavřel David Rath s tím, že ho mrzí, že ostatní kraje v tomto ohledu selhaly.