Optická komunikační síť v Kladně

Magistrát města Kladna si nechá zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování městské optické sítě. Ta by měla propojit všechny úřady, školy i městské organizace. V budoucnu by se mohly napojit i další veřejné subjekty. Cílem je efektivnější sdílení dat a ve výsledku lepší služby pro občany.

Komunikační technologie jdou neustále kupředu a zvláště v oblasti sítí je tento vývoj velmi rychlý. Kladno díky získané dotaci nezůstane pozadu.

Nyní Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro projekt „Optická komunikační síť Statutárního města Kladna.“

Cílem je vybudování optické sítě po celém městě, která by měla propojit všechny úřadovny magistrátu, ale také organizace zřízené a založené městem a městskou polici. Napojeny tak budou třeba i kamery městské policie a informační tabule. „Kladenskou optickou síť bude využívat i integrovaný záchranný systém, tedy policie, rychlá záchranná služba a hasiči. Celá síť bude otevřena i pro technologie, které přijdou v budoucnu,“ říká náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek.

Co se týká projektové dokumentace, tak ta bude zpracována v úrovni pro územní řízení včetně veškeré další potřebné dokumentace. V rámci projektu budou identifikovány stávající inženýrské sítě v místech budoucí optické sítě.

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1,8 milionu bez DPH. Zájemce o tento projekt musí jako svůj kvalifikační předpoklad předložit seznam alespoň dvou úspěšných projekčních zakázek v oblasti metropolitních optických sítí realizovaných v teplovodních a horkovodních kanálech za poslední tři roky, jejichž cena vždy přesáhla částku 400 tis. Kč. Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Projektová dokumentace by měla být hotova nejpozději do konce května 2012.
Zároveň bylo schváleno výběrové řízení na technický dozor.

www.kladno.cz