Nový digitální mamograf v Kladně

Dne 6. dubna 2011 byl za účasti primátora Statutárního města Kladna Dana Jiránka, generálního ředitele Alpiq Generation (CZ) Milana Prajzlera, ředitele P-P Kliniky Přemysla Zdeňka a paní Báry Šťěpánové, patronky projektu, slavnostně zahájen provoz nového digitálního mamografu v Kladně.

Nový moderní digitální mamograf, který bude sloužit v rámci Mamologického centra Kladno, fungující od roku 1995 v P-P Klinice, pomůže lépe a rychleji diagnostikovat rakovinu prsu. “Nákupem tohoto diagnostického přístroje, jehož cena je 8 milionů korun, se P-P Klinika zařadila mezi přední zařízení v České republice, která zajišťují screening karcinomu prsu,” říká Prim. MUDr. Kutilová, jedna z nejvýznamnějších mamodiagnostiček v České republice a spoluiniciátorka nákupu přístroje. “Nově zakoupený přístroj umožňuje prevenci onemocnění i u mladších žen a poskytuje větší komfort v průběhu vyšetření. Díky významnému snížení dávky RTG záření umožňuje také častější kontroly,”doplňuje Kutilová.

Na nákupu mamografu se, kromě provozovatele P – P Kliniky Kladno, podílely Statutární město Kladno částkou 200 000 Kč a energetická společnost Alpiq Generation (CZ), která v kladenské průmyslové zóně provozuje elektrárnu, a to částkou 400 000 Kč. Vzhledem k vysoké pořizovací hodnotě přístroje a nákladnosti jeho provozu, žádá provozovatel veřejnost o pomoc při financování tohoto projektu. Byl zřízen samostatný účet č. 43-7545570267/0100, na který lze zasílat příspěvky.

Společnost Alpiq Generation (CZ), v rámci svého rozsáhlého sponzorského programu, dlouhodobě podporuje dvě desítky kladenských veřejně prospěšných organizací. Od roku 1996, kdy byly položeny základy sponzorského programu, rozdělila firma Alpiq více než 35 milionů korun. Nejvýznamnější oblastí, kterou společnost v rámci sponzorského programu podporuje, je charita a péče o zdraví, kde mezi sponzorované projekty patří například Domov pro seniory Kladno, Středisko komplexní sociální péče Fontána, Nemocnice Kladno nebo Nadační fond Slunce pro všechny. V roce 2011 plánuje společnost rozdělit mezi projekty a organizace, které pomáhají seniorům, handicapovaným dětem a dospělím a dalším obyvatelům Kladna více jak 1 milion korun.

„Jsem opravdu rád, že naše společnost mohla podpořit tak důležitý a potřebný projekt, jakým nákup digitálního mamografu bezesporu je. Jsme rádi, že díky našemu příspěvku bude moci být kvalitněji a rychleji vyšetřeno více pacientek a zachráněno tak více životů,” říká Milan Prajzler, generální ředitel Alpiq Generation (CZ).