Nové pojištění schopnosti splácet půjčku

BNP Paribas Cardif Pojišťovna spolu s Air Bank uvedla na přelomu roku na trh nové pojištění schopnosti splácet půjčku. Pojištění je připravené přímo pro klienty Air Bank a pojišťuje 6 různých rizik. Postará se o splácení půjčky, když se člověk musí starat o člena rodiny a pojištění si lze jednoduše sjednat přímo s půjčkou.

„Nové pojištění schopnosti splácet, které jsme připravili společně s Air Bank pro klienty této banky, obsahuje nejširší pojistné krytí na trhu. Člověk je v rámci balíčku pojištěný na riziko úmrtí, invalidity 2. a 3. stupně, pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, ztráty zaměstnání i hospitalizace,“ říká Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Pojištění pomůže i v případě ošetřování člena rodiny. Pokud se pojištěný nebo jeho partner stará o blízkého člena rodiny (děti, rodiče či sourozenci), který je závislý na jejich péči, pojišťovna za dlužníka hradí úvěrové splátky během celé doby ošetřování. Výhodou pojištění pro případ pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání a ošetřování člena rodiny je, že pojišťovna vyplácí pojistné plnění zpětně již od 1. splátky a klient tak dostane plnění přesně za dobu od počátku až do konce pojistné události.

Mezi další výhody tohoto pojištění se řadí minimum výluk, které jiné pojišťovny na trhu uplatňují. Pojišťovna například plní i v případě bolesti zad, které vznikly po počátku pojištění a jejich příčinou je nově vzniklé poškození páteře, které bude prokázáno příslušným vyšetřením (magnetická rezonance, CT). Pojišťovna vyplácí pojistné plnění i v případě psychiatrických onemocnění jako je například deprese či syndrom vyhoření.

Co se týče rizika ztráty zaměstnání, pak BNP Paribas Cardif Pojišťovna pojišťuje všechny typy kontraktů, a to i když přijde klient o zaměstnání v zahraničí.