Národní týden trénování paměti

Národní týden trénování paměti probíhá v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week) ve dnech 14.3.2016 – 20.3.2016.  V tomto březnovém týdnu se veřejnost po celém světě srozumitelnou formou dozvídá o výsledcích výzkumu mozku.  

Mnemotechniky nám pomáhají mnohonásobně překonat paměťové limity, které máme jako lidé společné, pomáhají naší paměti v každodenním životě. I při studiu jazyka můžeme paměť využívat efektivně a bránit se tak zapomínání. Trénování paměti je také rychlá cesta ke zvýšení sebevědomí. Národní týden trénování paměti vyhlašuje Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging.

Přednášky 14. 3. 2016

Jaroslav Volf / Paměť a mnemotechniky / 16:00 – 16:45

Jakub Pavlík / Paměť a studium cizího jazyka / 16:45 – 17:30

Účast je zdarma.

http://www.svkkl.cz/