Na fakultě vznikne devět nových laboratoří

Ministr školství Josef Dobeš dal souhlas s poskytnutím dotace kladenské Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Čáska padesát milionů korun se skládá hlavně z prostředků EU, 7,5 miliony korun přispěje stát ze svého rozpočtu. Peníze jsou určeny na vybudování devíti nových laboratoří.

Ty vzniknou v nástavbě stávajícího laboratorního traktu. S jejich dokončením a uvedením do plného provozu se počítá v září 2013.

Výsledkem bude zkvalitnění vědeckého zázemí pro doktorské a magisterské studium a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumné, vývojové a inovační aktivity fakulty.

Děkan fakulty Jozef Rosina k tomu uvedl: „Prostředky použijeme na rozšíření vědeckých a výukových kapacit. Jsem přesvědčen, že v laboratořích budou vznikat kvalitní doktorské práce, budou také místem kvalitní výuky a budou v nich, ve spolupráci s podnikateli středočeského regionu, řešeny vědecko-výzkumné projekty zaměřené na biomedicínské inženýrství.“

www.kladno.cz