Mateřské školy budou zatepleny

Město Kladno podalo dvě žádosti o dotace na zateplení budov mateřských škol. Nyní jsou tyto žádosti schváleny. Díky projektu Zelená úsporám, který nyní funguje i pro veřejné budovy, pocítí snížení nákladů na vytápění rodiče dětí z osmi školek a střediska ROSA. 

Mateřskou školu v ulici Josefa Hory 1340, která je jednou z těch, které dostanou novou zateplenou fasádu, přijel navštívit ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se svým náměstkem Vojtěchem Munzarem. „Jsem rád, že Zelená úsporám pomáhá na veřejných budovách, které jsou primárně určené pro lidi. Jsou to například školky, kulturní domy a sídla sociální péče,“ řekl hned na úvod ministr Tomáš Chalupa.

První žádost o dotaci, kterou podalo město Kladno, se týká jednoho objektu, a to MŠ Čtyřlístek, Bulharská 2330. Výdaje na projekt budou asi 7 milionů korun. Dotace bude činit 3,1 mil. Kč. Druhá žádost zaobírá zbylých osm objektů a to: MŠ Moskevská 3083, MŠ Moskevská 3082, MŠ Divadelní 1740, MŠ Kořenského 380, MŠ Pařížská 2204, MŠ Studentská 3077, MŠ J. Hory 1340 a středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Římská 2846. Celkové výdaje na tento druhý projekt činí zhruba 28,1 milionu korun a podpora ze Zelené úsporám bude 13,7 mil. Kč. Tato žádost řeší zateplení obvodového pláště, střech, stropů, a výměnu oken.
 
„Tyto mateřské školky nejen že budou mít krásné nové fasády, ale hlavně ušetří na svém provozu. To pocítí i rodiče dětí, které tam chodí,“ řekl kladenský primátor Dan Jiránek.
 
Rozhodnutí o poskytnutí podpory podepsal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa na konci září. Po předložení všech náležitých dokumentů bude uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory. Státní fond životního prostředí uvolňuje podporu kvartálně dle postupu realizace projektu, na základě předložení dokladů, tedy zejména faktur. Podpora vždy pokryje značnou část z tzv. způsobilých výdajů na projekt. 
 
„Kladno se neustále rozvíjí a už dávno nemá nálepku špinavého, průmyslového města. Stává se moderním místem pro život. Dotace téměř 17 milionů korun z programu Zelená úsporám na zateplení kladenských školek je důkazem, že při investicích myslíme na potřeby, které jsou součástí každodenního života Kladeňáků. Pevně věřím, že i v novém programu na snižování energetické náročnosti budov, který připravuje ministerstvo životního prostředí, najde Kladno možnosti, jak zlepšit prostředí, ve kterém žijeme,“ doplňuje náměstek ministra Vojtěch Munzar.