Kupujete nemovitost? Od 1. 11. kvůli novele zákonného opatření zaplatíte o 4 % navíc

Doposud platil čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí prodávající, jednalo-li se o koupi či směnu nemovitých věcí a nebylo-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak. Od 1. 11. tato povinnost přechází výhradně na kupujícího. Kupujete-li např. rodinný dům za tři miliony, státu navíc odvedete minimálně 120 tisíc. To může dostat spoustu kupujících do finanční tísně. Pokud je nemovitost financována hypotékou, banka toto navýšení kupní ceny nemusí zohlednit v zapůjčené částce. „Pravděpodobně budou banky v budoucnu na tuto změnu určitým způsobem reagovat, nicméně v nejbližší době budou muset kupující daň uhradit vlastními prostředky,“ dodává Gabriela Hoppe z poradenské společnosti Grant Thornton.  

Doposud platil čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí prodávající, jednalo-li se o koupi či směnu nemovitých věcí a nebylo-li mezi kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak. Od 1. 11. tato povinnost přechází výhradně na kupujícího. Kupujete-li např. rodinný dům za tři miliony, státu navíc odvedete minimálně 120 tisíc. To může dostat spoustu kupujících do finanční tísně. Pokud je nemovitost financována hypotékou, banka toto navýšení kupní ceny nemusí zohlednit v zapůjčené částce. „Pravděpodobně budou banky v budoucnu na tuto změnu určitým způsobem reagovat, nicméně v nejbližší době budou muset kupující daň uhradit vlastními prostředky,“ dodává Gabriela Hoppe z poradenské společnosti Grant Thornton. 

Co se týče dalších změn, dle dosavadní právní úpravy není převod nemovitých věcí v rámci přeměn obchodních korporací a družstev předmětem daně z nabytí. Od 1. 11. však nastane výjimka pro převod nemovitých věcí v rámci převodu jmění na společníka, kdy převod nemovitých věcí z majetku převádějící obchodní korporace nebo družstva bude předmětem zdanění. „Zavádí se také zpřísnění pro převod nových rozestavěných staveb či inženýrských sítí,“ dodává Gabriela Hoppe z Grant Thornton.