Konkurz na ředitele mateřských a základních škol

Kladno připravuje výběrová řízení na ředitele vybraných mateřských a základních škol. Jde o 9 ředitelů samostatných mateřských škol a 11 ředitelů základních škol z celkového počtu 28 příspěvkových organizací zřizovaných městem. Ve všech případech jde o vedoucí pracovníky, kteří své pracovní místo zastávají déle než 6 let.

Výběrová řízení na kladenských mateřských a základních školách jsou skutečně na místě. Průměrný věk ředitelů je 55 let, přičemž velké zastoupení na ředitelských pozicích mají lidé ve věku kolem 65 let, výjimkou není ani 73 let. „Musím před těmito lidmi skutečně smeknout, protože v mnoha případech vedou příslušná vzdělávací zařízení i patnáct a více let a to velmi dobře,“ řekl kladenský primátor Dan Jiránek. Průměrná délka výkonu funkce ředitele je na mateřských a základních školách v Kladně 12 let. Nejdéle sloužící ředitel zastává svůj post dokonce 19 let.

Mezi řediteli kladenských mateřských a základních škol je doba výkonu funkce velmi odlišná. Většinou jsou ve funkci dvojnásobně, někde dokonce i trojnásobně déle, než je běžných šest let. Šestileté období je přitom dle novely školského zákona platné od letošního roku standardem, po kterém by mělo být personální obsazení na pozici ředitele revidováno. Revize výsledků řídících pracovníků na kladenských základních a mateřských školách po šesti letech by tedy měla být pravidlem. Pochopitelně se může v mnoha případech stát, že ředitelé svou funkci obhájí a budou v ní pokračovat dalších šest let.

Aktuální výběrová řízení se týkají devíti mateřských škol a jedenácti škol základních. Stávající ředitelé budou na svých postech působit do 31. července 2012. Od 1. srpna 2012 budou na vedoucí pracovní místa jmenováni na období šesti let ředitelé na základě vyhlášených konkurzních řízení.

www.kladno.cz