Kladno upřednostňuje platby za odpad a psy bankovním převodem

Kladenský magistrát upřednostňuje placení poplatků za komunální odpad a za psy bankovním převodem. Dříve pracovníci magistrátu obesílali občany poštovními poukázkami, což je ale značně nákladné. Složenku dostane jen ten, kdo poplatek uhradit zapomene.

Úřad se tak snaží ušetřit finanční prostředky. „Ukázalo se, že rozesílání poštovních poukázek je finančně náročné a neefektivní. V dnešní době je běžné, že lidé platí své poplatky bezhotovostně. Věřím, že pro většinu lidí je tento pohodlnější a levnější způsob úhrady poplatků již standardem,“ poznamenal kladenský primátor Dan Jiránek s tím, že dle dostupných údajů jde na poštu se složenkou od města jen zhruba polovina lidí. Ostatní platí bezhotovostně nebo přímo na pokladnách magistrátu. Město přitom stojí rozesílání složenek zhruba tři čtvrtě milionu korun ročně.

Poplatky je tedy možné hradit přímo z běžných účtů nebo platit hotově v pokladně magistrátu, a to buď přímo na radnici na nám. Starosty Pavla nebo v budově Centra správních agend na nám. Svobody. Číslo účtu pro uhrazení poplatku za komunální odpad je 19-6750510277/0100 a pro uhrazení poplatku za psa 19-729141/0100. Variabilní symbol zůstává stejný jako v minulém roce.

Poplatek za komunální odpad činí 492 korun na osobu za rok a je splatný do 15. dubna, přičemž je možné rozdělit si platbu půlročně nebo čtvrtletně. Poplatek za psa se pohybuje v rozmezí od 120 korun do 800 korun za jednoho psa na rok a je splatný do 15. března tohoto roku. Platby za psa jsou odstupňované následovně:

800,- Kč/rok/ 1 pes v bytovém domě

120,- Kč/rok/ 1 pes v rodinném domě

160,- Kč/rok/ 1 pes v bytovém domě, držitel starobní důchodce

Platbu ve výši 800 korun za rok je možné rozdělit do dvou pololetních splátek a za každého dalšího psa je poplatek zvýšen o 50%.

zdroj: ČTK