Kladno má nová moderní dětská hřiště

Město má tři nová dětská hřiště, z toho jedno se speciální dráhou pro bikrosová kola, a stejný počet nových sportovišť pro míčové sporty. Rodiny s dětmi jistě ocení tři nová dětská hřiště, která jsou plná moderních herních prvků, splňujících nejnovější standardy bezpečnosti a funkčnosti. 

První hřiště o rozloze 214 m2 je při 9. ZŠ a MŠ Školská. Na prostranství je položen umělý trávník ohraničený betonovými obrubníky. Celý prostor hřiště je vybaven bezpečnostním povrchem s pěnovou vložkou tlumícím náraz z výšky až 2 metry.

V Zádušní ulici, kde je další hřiště o rozloze více než 240 metrů, je povrch obdobný jako v prvním případě. Herní prvky jsou zde obohaceny o oblíbenou provazovou pyramidu. Hřiště je oploceno. 
 
Třetí dětské hřiště, konkrétně v ulici Mostecká, má také jako stěžejní prvek provazovou pyramidu s tzv. ptačím hnízdem. Hřiště se třemi herními prvky má speciální dráhu pro bikrosová neboli bmx kola. Dráha ze šotoliny je na ploše zhruba 800 m2. K dráze, která má i startovací přístřešek pro dva závodníky, je vybudována bezbariérová rampa. Ta může sloužit i pro přístup na dětské hřiště. Celý prostor je oplocen, a mezi hřištěm a bikrosovou dráhou je kvůli bezpečnosti instalován plot. 
 
„Náklady na vybudování těchto tří moderních dětských hřišť spolu s dráhou pro BMX kola dosahují téměř 5 milionů korun. Touto investicí, která je z větší části kryta dotací z EU, chceme dále rozšířit nabídku aktivního trávení volného času dětí předškolního a školního věku a vlastně tak i zatraktivnit tyto tři lokality pro rodiny s dětmi,“ říká Dan Jiránek, primátor města Kladna. 
 
Kladno má však i tři nová sportoviště a to při ZŠ Amálská, ZŠ a MŠ Školská a ve Štechově ulici v centru Kladna. Jde o moderní multifunkční hřiště pro míčové sporty jako například streetball, házenou, malou kopanou, volejbal, nohejbal nebo tenis. Dvě sportoviště jsou vybavena běžeckou dráhou a dráhou pro skok daleký. Všechna hřiště jsou pokryta umělým povrchem pro zajištění vysokého komfortu sportovců, minimalizaci nákladů na údržbu, a pro zajištění vysoké životnosti. Sportoviště jsou také řešena bezbariérově. Není bez zajímavosti, že použité technologie jsou šetrné k životnímu prostředí. 
 
Také tento projekt je financován z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy v rámci Integrovaného plánu města Kladna. Celkové náklady lehce přesahují 7 mil. Kč, ovšem dotace z ROP by měly činit téměř 5,5 mil. Kč.