Právě se nacházíte:

Kdo opraví Podprůhon?

Zahájení oprav kladenského Podprůhonu je opět o krok blíž. Poté, co se městu v prosinci podařilo z evropských fondů získat dotaci až 100 milionů korun, nyní v lednu kladenští radní rozhodli o vypsání výběrového řízení na zhotovitele prací. S rekonstrukcí by se mohlo začít v polovině května.

Atypická nejstarší část města, které vznikala v devatenáctém století, totiž po letech nejen že ztratila svou malebnost, ale zejména opěrné zdi, které domy i komunikace v kopci udržují, už jsou v havarijním stavu. Zoufalý je také stav místních silnic a schodišť.

V rámci rekonstrukce se pak podle zástupců města počítá ještě s kompletní revitalizací zdejší zeleně, výměnou veřejného osvětlení, doplněním systému odvodnění a instalací mobiliáře. Místní se také konečně dočkají vytoužené plynofikace.

V jiných částech města by tyto opravy nebyly žádný problém, ale kvůli členitosti terénu Podprůhonu bude rekonstrukce muset probíhat podle přesného harmonogramu a všichni zúčastnění budou skutečně „táhnout za jeden provaz“.

To potvrdil i kladenský primátor Dan Jiránek. „Nejnáročnější na celém záměru bude koordinace. Všechno se bude muset dělat najednou. Proto je v podmínkách výběrového řízení přesně uvedeno, že harmonogram musí být schválen i síťaři,“ uvedl.

Primátor také sdělil, že tam kde to bude možné, bude se město snažit zachovat původní ráz čtvrti. Na druhou stranu je už ale nyní jasné, že při financování z dotací evropské unie se město musí vejít do ceníku stavebních prací a navíc dodržet například dopravní předpisy a s nimi související třeba šířku silnic. To v některých případech křivolakých uliček bude znamenat zrušení chodníků.

„Domnívám se však, že jich zase tolik nebude, protože už nyní se mnohde fyzicky nevešly. Ráz čtvrti se budeme snažit zachovat, jak to bude v našich možnostech, ale na druhou stranu ani sami majitelé zdejších nemovitostí, až na čestné výjimky, už ho při rekonstrukcích svých domů také nedodržují. To promítlo i při vyjádření památkářů, kteří sdělili, že lokalita nemá takové kvality, aby byla památkově chráněna,“ vyjádřil se Jiránek.

Rekonstrukce je podle něj tedy hlavně o tom, aby se místní lidé mohli bezpečně dostat domů po slušných silnicích.

Opravy jsou plánovány do konce října 2014, ale termín dokončení stejně jako cena je nyní předmětem výběrového řízení. Celkové odhadované náklady jsou ve výši 134 milionů.

www.kladno.cz