K bezpečnosti ve městě pomáhá kamerový systém

Kamerový systém ve městě dohlíží na bezpečnost a pořádek v ulicích. Je však nutné o něj pravidelně pečovat a postupně jej rozšiřovat, aby kamery skutečně sloužily svému účelu, kterým je hlavně potírání kriminality.

Městský kamerový dohlížecí systém, který v současnosti čítá 28 kamerových bodů, se velkou měrou podílí na bezpečnosti obyvatel ve městě. „Prostřednictvím kamer se daří odhalovat, ale i předcházet trestné činnosti, a také úspěšně hledat pohřešované děti a osoby,“ říká kladenský primátor Dan Jiránek. Zatím poslední kamerový bod byl v minulém roce instalován v ulici Zádušní, kde se nachází dětské hřiště, parkoviště, stanoviště Policie ČR, zámek s parkem a restaurace.

Pokud se však obyvatelé mají ve městě cítit co nejbezpečněji, je nezbytné o městský kamerový dohlížecí systém pečovat a jeho technický stav pravidelně kontrolovat. S tím souvisí i péče o Pult centrální ochrany (PCO), na který je v současnosti napojeno 66 objektů, zejména škol a školek. Dalším, neméně důležitým systémem je Linka okamžité pomoci (LOP). Tu využívá 27 klientů, kteří žijí sami a bez pomoci druhých se neobejdou.  Technická revize všech těchto zařízení probíhá několikrát ročně.

Všechny dohlížecí systémy čtyřiadvacet hodin denně obsluhuje Městská policie Kladno, která na jakýkoliv signál okamžitě reaguje. Na žádost orgánů činných v trestním řízení kamerové záznamy dále předává Policii ČR, která je následně používá při objasňování případů nebo dokazování trestné činnosti.

http://www.mestokladno.cz