Jsme obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci

Dobrovolnické centrum Kladno bylo založeno 23.7. 2002 jako občanské sdružení za účelem šíření myšlenky dobrovolnictví v kladenském regionu. Co sebou ale vlastně nese myšlenka dobrovolnictví?

Krásně ji vystihuje věta, že „Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých a bez nároku na odměnu“. Dobrovolníkem může být kdokoliv starší 18ti let. (Existují i výjimky 15ti-letých dobrovolníků, ti však musí mít souhlas rodičů.)

Dobrovolník tedy věnuje část svého volného času, aby ho hodnotně strávil pomocí ostatním, kteří takovou pomoc potřebují. Druhů činnosti je samozřejmě několik. Jistě všichni známe dobrovolníky, kteří pomáhají po živelných katastrofách, dobrovolníky, kteří darují krev, nebo pomáhají postavit novou školu či nemocnici. Stejně tak dobrovolník, který funguje pod naším centrem pomáhá svým způsobem. Dobrovolnické centrum Kladno (dále jen DCK) spolupracuje s několika organizacemi na Kladně, kam mohou dobrovolníci docházet. Převážně se jedná o zařízení zdravotní či sociální pomoci - Domov pro seniory (Kladno, Smečno), Geriatrické a rehabilitační centrum Kladno, Oblastní nemocnice Kladno, Dětský domov (Kladno, Stochov), atd. Každý dobrovolník si tedy po řádném vyškolení (Základní výcvik dobrovolníků) vybere zařízení, kam chce docházet. Návštěvy probíhají zpravidla jednou týdně na 1 - 2 hodiny a náplň činnosti je různá.

U individuálních návštěv (dobrovolník se věnuje pouze jednomu klientovi/pacientovi/dítěti) probíhá návštěva především podle vzájemné domluvy. Dobrovolník si může s pacientem povídat, vyprávět mu, hrát s ním karty, číst mu atd. Skupinové aktivity probíhají většinou formou tvoření (ubrousková technika, tvorba vánočních svícnů, malování na sklo atd.). Dobrovolník také může uspořádat kulturní představení atd. S každým novým dobrovolníkem vždy přichází nové nápady.

Velmi žádaným druhem dobrovolnictví je canisterapie. Dobrovolnické centrum bylo první, kdo zavedl tento druh speciální terapie do Kladna a díky tomu dnes navštěvuje dobrovolník s pejskem hned několik zařízení. Canisterapie je terapeutická metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Všichni dobrovolníci canisterapeuti proto musí se svým psem projít speciálním canisterapeutickým výcvikem, který je pro dobrovolníky zcela zdarma. Dobrovolník si zaplatí pouze canisterapeutické zkoušky.

Dobrovolnictví v této podobě je základním pilířem naší činnosti. Jsme však orientováni více směry. Další velmi oblíbenou činnosti jsou Mezinárodní aktivity.
DC realizovalo již dva projekty s úmezinárodní tematikou - a to "Dialog prostřednictvím kultury a služby" a "Culture of Peace Day". Cílem je především mezinárodní spolupráce. (Více o těchto projektech v části Historie.)

Naším nejnovějším směrem je poskytování sociálních služeb. DCK se podařilo úspěšně registrovat sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi v podobě programu Pět P, který je po celém světě známý jako „Big Brother, Big Sister“.

Tím však naše působnost nekončí. DCK se velkou měrou zajímá také o mládež a převážně studenty, proto se v roce 2006 rozběhl projekt „Praxí k odbornosti“, financovaný z Evropského sociálního fondu, MŠMT a státního rozpočtu ČR.

http://www.dckladno.cz