Firmy potřebují mladé lidi

Letošní rok je šance na zotavování ekonomiky, prorokují zaměstnavatelé. Je to mimochodem i dobrá zpráva pro letošní absolventy, protože jejich příchodu na pracovní trh by to mohlo pomoci. Většina firem totiž mladé zaměstnance potřebuje, zejména ty IT zdatné.

Absolvent střední školy s maturitou dostane podle dat ze specializovaného portálu Platy.cz v průměru 33 958 Kč, absolvent vysokoškolského studia druhého stupně pak 41 439 Kč.

Pokud se podíváme na platy absolventů podle oborů, nejvyšší mzdu dostávají ti, kteří pracují v oboru IT, a to 48 146 Kč. Ti, kdo pracují v managementu si měsíčně přijdou na 45 497 Kč, v bankovním sektoru 41 197 Kč. Ekonomika, finance a účetnictví přináší absolventům 38 568 Kč a elektrotechnika a energetika pak podle dat z Platy.cz 38 334 Kč.  

Co dnešní absolventi nabízejí?
Absolventi jsou dnes dobře připraveni na výzvy současného trhu práce, který vyžaduje flexibilitu a schopnost rychle se učit nové dovednosti v reakci na technologický pokrok a měnící se ekonomické podmínky.

„Současní absolventi vysokých a středních škol jsou dalším ročníkem, který vyrostl na technologiích. Vstupují na trh práce, který je formován rychlým pokrokem, zejména v oblastech automatizace a umělé inteligence. To digitální generaci nahrává, protože technologie jsou v její DNA,“ říká Jana Hroncová ze společnosti Audiopro.

Retail, e-commerce ale i zemědělství
Absolventi, kteří jsou schopni se adaptovat na měnící se tržní podmínky a využít nové technologie, by měli mít dobré šance na úspěch v mnoha sektorech. „Absolventi, kteří mají dovednosti v digitálním marketingu, analýze dat, správě e-commerce platforem a zákaznickém servisu, mají u nás dveře otevřené,“ říká Ruslan Skopal, CEO Trenýrkárna.cz. „U mladých zaměstnanců těsně po škole je ale často klíčová flexibilita a ochota se učit. Vše potřebné se pak naučí až u nás,“ dodává.

Aktuálně se otevírají nové pozice jak pro zkušené zaměstnance, tak i pro čerstvé absolventy a studenty i v zemědělských firmách. „Máme dobrou zkušenost s náborem mladých, protože stále více vidí, že s rozvojem precizního zemědělství a inovací je stále větší prostor pro technologicky zaměřené zaměstnance ochotné se neustále vzdělávat,“ říká Hana Bachárová, HR manažerka společnosti Agromex.

Firmy absolventy vítají
„Naše společnost je otevřena všem talentovaným pracovníkům. A to jak těm s větší i menší praxí, tak i čerstvým absolventům. Pokud se uchazeč o práci při pohovoru projeví svými znalostmi a pracovními návyky, které získal například při škole v rámci různých stáží či trainee programů, má u nás určitě šanci místo získat,“ říká Marcela Kratochvílová Trnková, HR manažerka společnosti Kärcher.

To potvrzuje i Antonín Krpenský ze společnosti Onapharm: „S absolventy máme vynikající zkušenosti. Mnoho členů našeho týmu, kteří u nás pracují již mnoho let dodnes, nastupovalo do naší firmy během studií či těsně po nich. A rostli společně s námi, tak jak rostla naše společnost. Tento směr můžeme určitě doporučit. V oblasti prodeje se v poslední době dramaticky mění vlastně všechno. Do bouře sociálních sítí, které ať chceme nebo ne, jsou dnes hlavním spojením mladé generace s vnějším světem naplno vstupuje prvek umělé inteligence. AI bude v blízké budoucnosti možná hrát roli, kterou si my středně mladí dokážeme jen těžko představit. A v takovém kybersvětě se bez pomoci a znalosti mladé generace lehce ztratíte.“

Absolventi IT oborů mají větší šanci na dobrou práci
Bez znalosti IT a komunikačních technologií už se neobejdou lidé téměř v žádném oboru a s dalším rozvojem digitalizace poptávka po technologicky vzdělaných pracovnících ještě vzroste. Znalost technologií a ochota učit se se ukázala jako velká výhoda už v době pandemie, protože lidé, kteří ji prokázali, snáze našli uplatnění jinde. Sháňka po IT pracovnících také motivuje zaměstnavatele k tomu, aby do případného přeškolení a dalšího odborného IT vzdělávání zaměstnanců investovali.

„Absolventy IT vítáme, ale máme zájem také o ty z ekonomických či humanitních oborů. Vzhledem k tomu, že jsme vzdělávací instituce, umíme je velice rychle začlenit do systému, a zejména rychle doučit chybějící znalosti. A také jim dáváme možnost se zdarma dále vzdělávat v kursech v oblasti IT, programování, kancelářských balíků MF Office či prezentačních dovedností. Pokud se absolvent od nás rozhodne odejít jinam, má díky nadstandardnímu profesnímu vzdělávání a školení lepší šance pro svoji další kariéru,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas.