Dotace na švermovskou kanalizaci

Městu Kladnu byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Kanalizace Kladno – Švermov“ ve výši téměř 300 mil. Kč. Z toho zhruba 280 mil. Kč půjde z evropského Fondu soudržnosti a dalších 16,5 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.

 

Projekt výstavby kanalizace v městské části Švermov se blíží ke svému závěru. Již nyní ale Město Kladno jako investor celého rozsáhlého díla a také žadatel o dotaci, obdrželo od Státního fondu životního prostředí ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace s návrhem smlouvy o vyplacení podpory. „Podkladem byla úspěšná žádost, kterou jsme podali již v roce 2008,“ řekl kladenský primátor Dan Jiránek.
 
Budování kanalizace ve Švermově představuje napojení zhruba 42 kilometrů nových stok na stávající systém. Soustava tak nyní vede až do sousedních Vinařic. Dílo bude dokončeno do půli prosince 2011, tedy ještě před termínem a také za pouhé dva roky od zahájení prací. V těchto dnech je systém stok, ale i řada nových povrchů silnic i chodníků, téměř hotova a provádí se mimo jiné práce navíc.
 
Některé úpravy vznikly i na základě požadavků a podnětů od místních obyvatel s kterými radnice organizuje pravidelná informační setkání. „Jedná se o jednu z nejvýznamnějších investic města a tak je kanalizaci potřeba dotáhnout ke spokojenosti všech švermovských obyvatel,“ řekl náměstek primátora Miroslav Bernášek.
 
Celkové výdaje představují zhruba 379 milionů korun a téměř 300 bude pokryto ze získané dotace o Operačního programu Životní prostředí.