Domov pro seniory zahájil přístavbu

Domov pro seniory v ulici Fr. Kloze v Kladně zvýší svou kapacitu. Práce na jeho přístavbě už byly zahájeny. Hotovo by mělo být v listopadu příštího roku. Náklady dosahují téměř 130 milionů korun. Současně bude modernizována i stávající budova domova.

Kapacita domova se zvýší o více než stovku míst. „Přes nutné úspory město s investicí v letošním rozpočtu počítalo. Je to jeden z projektů, na kterém nám velmi záleží,“ uvedl náměstek primátora Miroslav Bernášek.

Stavební firma se v rámci přípravných prací musela nejprve vypořádat s ocelovým požárním schodištěm, které by bránilo napojení nové budovy. Na stejném místě vyroste v rámci přístavby schodiště interiérové a z železobetonu. Staveniště je nyní oploceno. Celý prostor je zbaven starých dřevin a chystá se skrývka ornice.

Stávající budova domova pro seniory bude zateplena a vytvoří s přístavbou jeden celek. Počítáno je také s úpravou okolní zeleně a prostoru pro relaxaci.