Právě se nacházíte:

Děti v silničním provozu

Preventivně informační skupina Územního odboru Kladno připravila ve spolupráci s kladenským dopravním inspektorátem a za finanční podpory Statutárního města Kladna preventivní projekt „Děti v silničním provozu“.

Snahou tohoto projektu je oslovit děti předškolního věku a zkvalitňovat a prohlubovat jejich vědomosti o pravidlech silničního provozu.

Policistky preventivně informační skupiny budou pravidelně navštěvovat školní zařízení a pomocí her a testů budou prohlubovat teoretické a později praktické znalosti v oblasti dopravní výchovy.

Na konci školního roku si malí žáčci vyzkouší na dopravním hřišti, pod dohledem dopravních policistů, návyky získané při besedách.

V pátek v dopoledních hodinách předal dětem primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek pomůcky určené k výuce dopravní výchovy. Jednalo se o přenosné dopravní značky, hrací koberec s dopravní tématikou a další tematicky zaměřené hračky.
U předání byl přítomen i zástupce vedoucího Územního odboru Policie ČR Kladno plk. Jaroslav Hausknecht, který živě s předškoláky diskutoval.

www.kladno.cz