BÝT OTCEM JE VÝJIMEČNÁ RADOST, NIKOLI SAMOZŘEJMOST

Na tatínky starající se o své děti se díváme s radostí a uznáním. Stát se jedním z nich nemusí být tak snadné, jak se na první pohled může zdát. Problémy s početím má v současné době zhruba každý sedmý až pátý pár, přičemž příčina na straně muže se v posledních letech zvýšila z původních 10 % na téměř 40 % případů. Odborníci proto doporučují rodičovství neodkládat.

Problémy s neplodností řeší stále více párů, tedy i stále více mužů. Na tomto trendu se významně podepisuje skutečnost, že řada párů odkládá rodičovství. „Mnohé páry oddalují rodičovství na pozdější dobu a biologické nastavení se pak rozchází s načasováním založení rodiny. Vyšší věk má totiž vliv na kvalitu pohlavních buněk nejen u žen, ale i u mužů,“ říká MUDr. Hana Višňová, vedoucí lékařka kliniky IVF CUBE a pokračuje: „Za nejlepší věk pro početí se u mužů považuje období mezi pětadvacátým a pětatřicátým rokem. Pacienti v této věkové kategorii k nám na kliniku ovšem přichází spíše výjimečně. Většinu tvoří zájemci mezi pětatřicátým a padesátým rokem života.“

Mezi nejčastější příčiny neplodnosti mužů patří podle slov lékařky snížená kvalita spermií, na které se kromě věku může podepsat i prodělané onemocnění, medikace či špatná životospráva. Dále to může být varikokéla (rozšíření žilní pleteně v semenném váčku), poruchy sexuálních funkcí, prodělaný úraz genitálií, abnormální karyotyp nebo hormonální poruchy. Anebo kombinace těchto poruch. „Pokud má pár pravidelný styk a nedaří se mu půl roku až rok spontánně otěhotnět, je na místě zvážit návštěvu odborného zařízení. Jakkoliv je to pro každý pár velice těžký a náročný moment především z psychologického hlediska, není radno ho oddalovat,“ radí MUDr. Višňová. 

Na počátku terapie stojí vstupní pohovor a základní vyšetření. Na straně muže se jedná především o spermiogram, který se hodnotí dle standardů Světové zdravotnické organizace (WHO). Porovnává parametry jako je objem vzorku, koncentrace spermií, motilita, morfologie spermií a další faktory, které jsou směrodatné pro stanovení léčebného postupu. V případě potřeby se pak indikují další doplňující testy. Následující postup je, jak vysvětluje MUDr. Hana Višňová, velice individuální: „Lékař s partnery prodiskutuje detailně příčiny problémů a navrhne postup léčby. Terapeutický postup je vždy připravován zcela na míru a rozhodně nemusí hned indikovat IVF. Jde vždy o to, najít pro pár účinný, a přitom co nejméně zatěžující postup.“

Centra asistované reprodukce také nabízí možnost zamražení spermií. Tzv. kryokonzervací je možné spermie uchovávat dlouhodobě, téměř neomezeně, při teplotě -196°C. Jejich kvalita se zamražením nesníží, takže odebraný vzorek je možné využít v pozdější době. „To je na místě např. při plánované onkologické léčbě nebo u mužů s výkyvy v hodnotách spermiogramu, limitovaným množstvím spermií v ejakulátu či indikacích, kdy hrozí progresivní zhoršování. Setkáváme se ale i s případy preventivního zmrazování – klienti se tak chrání např. proti následkům případného úrazu při rizikovém povolání,“ upřesňuje lékařka a na závěr zdůrazňuje: „Ačkoliv možnosti medicíny pokročily a neustále se rozšiřují, věk je faktor, který dnes nemohou podceňovat ani muži.“